070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Cultuuronderwijs

Muziek

Wekelijks zullen de leerlingen van groep 1 t/m 8 muziekles krijgen door een vakdocent muziek. In overleg met Trias en de school is een doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs opgesteld. Hierdoor komen alle aspecten van muziekonderwijs aan bod in ieder leerjaar.

Beeldende vorming

Wekelijks zullen de leerlingen van groep 1 t/m 4 les krijgen in beeldende vorming door een vakdocent beeldende vorming. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit tweewekelijks. In overleg met Trias en de school is een doorgaande leerlijn voor beeldende vorming onderwijs opgesteld. Hierdoor komen alle aspecten van beeldende vorming onderwijs aan bod in ieder leerjaar.