070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2022-2023 zijn de leden:

 

  • Annemarie Soeteman, moeder van Fenna in groep 3 en Merel in groep 1/2C
  • Samantha Bouchal - van Wolferen, moeder van Maher in groep 1/2C 
  • Linda de Vos, leerkracht groep 1/2C 
  • Vincent van den Berg, leerkracht groep 6 

Ondersteuning:

  • Hans Rutten, vader van Jabbari in groep 8

Vergaderdata schooljaar 2022/2023

Datum  Tijd Locatie 
woensdag 28 september 14.00 uur 't Prisma 
woensdag 23 november 14.00 uur 't Prisma 
woensdag 12 april 14.00 uur 't Prisma 
woensdag 21 juni 14.00 uur 't Prisma 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via: mr-hetprisma@hetprisma.nl, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

 

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in het belang van uw kind(eren), als ouders of voor de school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, een bericht achterlaten in de MR-brievenbus of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr-hetprisma@hetprisma.nl

Alleen samen met u kunnen wij als MR uw en uw kinds belangen het beste behartigen!

 

Huishoudelijk reglement
De structuur van de organisatie binnen de stichting Librijn is zo opgezet dat de MR van 't Prisma wordt gezien als een deelraad van de GMR. Vandaar dat het huishoudelijk reglement op deze manier is geformuleerd. U vindt dit reglement via onderstaande link. 
medezeggeschapsreglement_voor_een_deelraad.pdf