070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het leuk vinden om te helpen met de algemene activiteiten, zoals de paasviering, de koningsspelen en het zomerfeest.

De Ouderraadleden

  • Mary (voorzitter), moeder Sven uit groep 6
  • Linda (secretaris), moeder Rynske uit groep 8
  • Sylvia (penningmeester), moeder van Elina uit groep 4 en Roman uit groep 8
  • Gayanne, moeder van Silvijn uit groep 8
  • Enny, moeder van Payal uit groep 3 en Vishesh uit groep 6
  • Charlotte, moeder van Maud uit groep 5 en Job uit groep 8
  • Sander, vader van Merel uit groep 2/3 en Fenna uit groep 4

Vanuit het lerarenteam wordt de ouderraad bijgestaan door:

Andrea van Beek (leerkracht 2/3) en Samantha van der Aar (leerkracht)

 

Vergaderdata schooljaar 2023/2024

Datum  Tijd Locatie 
maandag 18 september 20.00 uur 't Prisma 
maandag 6 november 20.00 uur 't Prisma 
maandag 15 januari 20.00 uur 't Prisma 
maandag 4 maart 20.00 uur 't Prisma 
maandag 22 april 20.00 uur 't Prisma
maandag 3 juni 20.00 uur 't Prisma