070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het leuk vinden om te helpen met de algemene activiteiten, zoals de paasviering, de koningsspelen en het zomerfeest.

De Ouderraadleden

  • Mary (voorzitter), moeder Sven uit groep 5
  • Linda (secretaris), moeder Rynske uit groep 7 
  • Sylvia (penningmeester), moeder van Elina uit groep 3 en Roman uit groep 7
  • Gayanne, moeder van Silvijn uit groep 7
  • Enny, moeder van Payal uit groep 1/2C en Vishesh uit groep 5
  • Charlotte, moeder van Maud uit groep 3/4 en Job uit groep 7
  • Sander, vader van Merel uit groep 1/2C en Fenna uit groep 3

Vanuit het lerarenteam wordt de ouderraad bijgestaan door:

Diana Ophorst (leerkracht 1/2B), Andrea van Beek (leerkracht 1/2B) en Samantha van der Aar (leerkracht groep 3/4)

 

Vergaderdata schooljaar 2022/2023

Datum  Tijd Locatie 
maandag 12 september 20.00 uur 't Prisma 
maandag 31 oktober 20.00 uur 't Prisma 
maandag 23 januari 20.00 uur 't Prisma 
maandag 6 maart 20.00 uur 't Prisma 
maandag 15 mei  20.00 uur 't Prisma
maandag 19 juni 20.00 uur 't Prisma