Locatie: Ouderavond - Ouders

Ouderavond

Dinsdagavond 24 januari 2017 was de jaarlijkse ouderavond. Er was een keuze uit een drietal workshops:

Lezen
Deze workshop ging over het verhogen van leesplezier bij uw kind(eren). Ouders die betrokken zijn bij het lezen van hun kind, brengen hun kind verder. Maar hoe kunt u dat doen? Tijdens de workshop kreeg u handvatten om dit aan te pakken, over soorten boeken en lezen, over voorlezen en zelf lezen en natuurlijk over de bibliotheek. 

Coöperatief leren
“Jezelf ontwikkelen, door samen te leren”. Dit is de slogan van onze school en tijdens deze workshop hebben ouders diverse coöperatieve werkvormen ervaren. Ouders waren erg enthousiast over deze diverse werkvormen.

Powerpoint - cooperatieve werkvormen

Rekenen
Het is niet alleen belangrijk dat kinderen sommen kunnen uitrekenen, maar vooral ook het begrip. Wat betekent een som als 51 + 38? Maak een tekening bij 4 x 3 en wat is dan het verschil met 3 x 4? Ook onderwerpen als tafels aanleren, klokkijken en rekenplezier zijn aan bod gekomen.

Powerpoint - kinderen effectief helpen met rekenen

Al met al was het een geslaagde avond! Het was leuk om te zien hoe enthousiast de ouders aan de slag gingen met diverse opdrachten tijdens de workshop.

img_4082.jpg

img_4083.jpg

 img_4084.jpg

 img_4085.jpg

img_4086.jpg