Locatie: Medezeggenschapsraad - Ouders

Medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2017-2018 zijn de leden:
- Nelien Pannekoek, moeder Len in groep 6 en Sid in groep 3 (voorzitter)
- Nienke Verwijmeren, leerkracht groep 5 (secretaris)
- Richard Sprenkels, vader van Damian in groep 4
- Laura Visser, leerkracht groep 6 (secretaris)

nelien.jpg1249 prisma rijswijk team 0661720160826_105052.jpg1249 prisma rijswijk team 06663

vlnr: Nelien, Nienke, Richard, Laura

Vergaderdata 2016-2017

maandag 28 augustus

17:30-19:00
maandag 6 november 18:00-19:00
maandag 12 februari  18:00-19:00
maandag 9 april 18:00-19:00
maandag 4 juni 18:00-19:00
   

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via: mr@hetprisma.nl, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in het belang van uw kind(eren), als ouders of voor de school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, een bericht achterlaten in de MR-brievenbus of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr@hetprisma.nl

Alleen samen met u kunnen wij als MR uw en uw kinds belangen het beste behartigen!

 

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement, het jaarverslag van het voorgaande schooljaar en de verslagen van MR-vergaderingen. Oudere verslagen kunt u opvragen via de secretaris van de MR 't Prisma.

Jaaragenda
 In de jaaragenda vindt u de vaste onderwerpen die op elke vergadering terug zullen komen. Deze worden nog aangevuld waar nodig.
opzet_jaaragenda_mr_17_18.docx

Notulen
Op het moment dat de notulen zijn vastgesteld zullen wij deze hieronder plaatsen.
notulen_mr_t_prisma_30_mei_2017.pdf

notulen 28 augustus 2017

notulen 6 november 2017