Locatie: Junior MR - Groepen

Junior MR

Op 't Prisma hebben wij een Junior Medezeggenschapsraad (JuniorMR). Ieder schooljaar wordt uit iedere groep (vanaf groep 5) één leerling gekozen die zijn/haar groep mag vertegenwoordigen in de Junior-MR. Juffrouw Vivian leidt de vergaderingen. De JMR komt om de maand samen. De kinderen vergaderen dan over "schoolse" zaken.