Locatie: Groep 3 - Groepen

Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3!

Belangrijke data

19 t/m 23 maart: week van de Lentekriebels
20 maart: rapportmiddag
21 maart: nationale Daltondag 
22 maart: rapportmiddag en -avond
29 maart: Paasontbijt, 12.00 uur vrij
30 maart: Goede vrijdag, leerlingen vrij
2 april: 2e Paasdag, leerlingen vrij
13 april: kijkochtend
26 april: Koningsspelen
27 april: start meivakantie t/m 13 mei

Algemeen
De leerkracht van groep 3 is juf Jennifer. Zij is te bereiken via de schooltelefoon of per mail: j.koornneef@hetprisma.nl.

Handige links
Hieronder vindt u de leesstroken bij iedere kern waar u en uw kind thuis mee kunnen oefenen.
kern_start_leesstroken.pdf
kern_1_leesstroken.pdf
kern_2_leesstroken.pdf
kern_3_leesstroken.pdf
kern_4_leesstroken.pdf
kern_5_leesstroken.pdf
kern_6_leesstroken.pdf
kern_7_leesstroken.pdf
kern_8_leesstroken.pdf
kern_9_leesstroken.pdf
kern_10_leesstroken.pdf
kern_11_leesstroken.pdf

Ouderbrieven per kern: 
ouderbrieven_per_kern_vll.docx 

Nieuws uit de groep

19/01/2018
De eerste verkeersles
Vandaag hebben alle kinderen van 't Prisma verkeersles gehad. Groep 3 heeft vooral geoefend met behendigheid op en met de fiets. Er waren een aantal kinderen die nog niet goed konden fieten, maar ook zij hebben geoefend met de fietskunsten en sommigen konden aan het eind van de les al zelfstandig fietsen! 

20180119_101526.jpg

20180119_101413.jpg

20180119_101526.jpg

20180119_101326.jpg

20180119_101534.jpg

20180119_101537.jpg
10/12/2017
Een gezellige decembermaand
We hebben een heel gezellige sinterklaasperiode achter de rug. We hebben onder andere een circuit gedaan waarbij we kruidnootjes hebben gebakken, pietengym hebben gehad, stoomboten hebben geknutseld en op 5 december hebben we Sinterklaas verwelkomd op 't Prisma. Voor alle foto's van deze gezellige dagen in groep 3, kunt u een kijkje nemen in het foto-album

img_3753_1.jpg

 

In de week van 11 december starten we met de kerstactiviteiten. De foto's hiervan zullen in de kerstvakantie op de groepspagina worden geplaatst. 

07/11/2017
Kinderen voor de klas

Deze week waren er een aantal hulpjuffen en -meesters in groep 3. Zij hebben de instructie van de juf herhaald en gaven op die manier les aan de andere kinderen. Leerlingen maken op deze manier de leerstof sneller eigen. Het is gaaf om te zien hoe de kinderen glunderen na het geven van 'hun les'. 

59ae2f47_a92b_4b77_8896_079786a08aea.jpeg

 

a670bda3_7088_4d4b_bcd8_824725c05e7c.jpeg


18/10/2017
Start kern
3
Vanaf nu kunt u de ouderbrieven van kern Start t/m 12 als downloads vinden onder het kopje 'handige links' bovenaan de groepspagina. Wanneer uw kind een kernboekje mee naar huis krijgt, start de volgende dag de nieuwe kern. 

04/10/2017
Bezoek kinderboekenmuseum
Vandaag, op de openingsdag van de Kinderboekenweek, is groep 3 met de trein naar het kinderboekenmuseum geweest. Het was een gezellige en leerzame ochtend waarbij we verschillende activiteiten rond een aantal bekende kinderboeken hebben gedaan. Ook het reizen met de trein en het in- en uitchecken was een hele ervaring! Voor alle foto's kunt u het foto-album op deze website bekijken. 

27/09/2017
Reflectiegesprekken
Om verantwoordelijkheid en eigenaarschap in relatie tot het leerproces te creëren bij de leerlingen, houden wij van groep 1 t/m 8 ieder jaar reflectiegesprekken met elk kind. Bij het reflectiegesprek wordt als 'opstapje' gebruik gemaakt van een foto. Deze foto kan op initiatief van de leerling zijn genomen, maar het kan ook zijn dat de leerkracht een foto maakt van een mooi en leerzaam moment van een leerling (zie hieronder een voorbeeld van beide situaties). Denk hierbij aan een kind dat trots komt vertellen dat hij /zij de spellingwoorden goed heeft geschreven, die ene moeilijke rekensom eindelijk doorheeft, een mooi bouwwerk heeft gemaakt van lego, enz. enz.
Tijdens het reflectiegesprek komen vragen over deze foto aan bod. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de leerling. Waar is de leerling trots op? Waar wil hij/zij nog in groeien? Wat is er nog moeilijk? Hoe zoekt de leerling hulp? Door middel van deze gesprekken krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen leerproces. Het is mooi om te zien dat ook de jonge kinderen uit groep 3 al bewust kunnen nadenken over hun ontwikkeling.
Reflectiegesprekken vinden regelmatig plaats. 1 van deze gesprekken leggen we vast op het reflectieformulier dat u terug kunt vinden in het rapportfolio. Omdat niet ieder kind in dezelfde periode een reflectiegesprek heeft, kan het zijn dat de ene leerling bij het eerste rapport al een reflectieformulier heeft, en de ander pas bij het laatste rapport.

img_2552.jpg

img_2654.jpg

20/09/2017
Start kern 2

Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.

Thema kern 2: Dag en nacht
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b).

Tips
Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een tablet kunt u kiezen tussen hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu alleen de kleine letters; kies dus het invoerscherm met de kleine letters. Op het toetsenbord van een laptop of desktop staan echter alleen hoofdletters. Hebt u geen tablet, plak dan eventueel gekleurde stickertjes, waarop de kleine letters staan, op de toetsen. Leer uw kind wel dat het voor de letter ‘aa’ twee keer de a-toets moet intikken. Nog meer samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op www.zwijsen.nl/maanroosvis. Het tijdschrift dat 100 % aansluit bij Veilig leren lezen. 

 

06/09/2017
Start kern 1
De kop is eraf! Kern 'start' is afgerond en we zijn maandag 4 september begonnen in kern 1. De kinderen zijn inmiddels al bekend met de nieuwe opdrachten uit het werkboekje en hebben vanaf kern 1 ook een Veilig & Vlot oefenboekje en een leesboekje gekregen. De letters i, k, m, s, en aa kennen de kinderen inmiddels allemaal. Vanaf volgende week gaan we verder met meer nieuwe letters. Hieronder vindt u meer informatie over kern 1.

Naast het lezen zijn we bezig met het maken van de eerste sommen onder het tiental (denk hierbij aan 5+2= of 4-3=) en splitsen (bijvoorbeeld: 7 kun je splitsen in 2 en 5, enz.). Vandaag hebben we bij muziek voor het eerst een lied gemaakt met de boomwhackers, een groot succes! Zie hieronder de foto's.

Thema kern 1: Beestenboel
In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren voor. Het thema is: ‘Beestenboel’. De kinderen leren onder andere de betekenis van verschillende dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven).

Letters en woorden lezen in kern 1
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.

Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen nu vooral met woorden waarin een tweetekenklinker of een lange klinker zit, zoals buik en zuur. Zij hebben een boekje Veilig & vlot zon, waarin naast woordjes van het type medeklinker-klinker-medeklinker ook woordjes van dit type met de derde-persoons-t voorkomen. Dus: ‘raapt’, ‘vist’, ‘past’ en ‘ruikt’.

Elke kern een werkboekje
Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start volledig in kleur was, passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling.

Leesplezier en zelf lezen
In elke kern besteden we ook aandacht aan leesplezier en zelf lezen. Wilt u meer samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan ook eens opwww.zwijsen.nl/maanroosvis. Het tijdschrift dat 100 % aansluit bij Veilig leren lezen.  

img_2263.jpg

img_2264.jpg

img_2265.jpg

img_2266.jpg

 

img_2268.jpg

img_2270.jpg

 

 

21/08/2017
Start schooljaar
Op de eerste dag van het schooljaar hebben de kinderen al veel gedaan en geleerd:
* vertellen over de vakantie d.m.v. de coöperatieve werkvorm 'Zoek iemand die...';
* leren lezen van de letter i;
* leren schrijven van de letter i;
* maken van bussommen;
* oefenen met het erbij- en erafteken;
* oefenen met de letters die de kinderen al kennen.

Hieronder wat beelden van schooldag 1 in groep 3!

img_2010.jpg

img_2008.jpg

img_2007.jpg

img_2009.jpg

img_2006.jpg

img_2005.jpg

img_2022.jpg

img_2017.jpg

img_2020.jpg

img_2013.jpg

img_2015.jpg

img_2012.jpg

img_2011.jpg

img_2030.jpg

img_2028.jpg

img_2024.jpg

img_2026.jpg

img_2025.jpg

img_2023.jpg

 

Meer informatie over onze methode Veilig Leren Lezen vindt u hieronder:

De methode
De methode Veilig leren lezen (kim-versie) bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!

Thema kern start: Jij en ik
In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.

Wat leert uw kind in kern start?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal,  en regels en afspraken die gelden in de groep.

Verschillen tussen kinderen
Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden. Daarom gebruiken wij deze eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan. Op de website www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek ‘Voor ouders, kim-versie’ meer informatie hierover.

Tips en informatie op www.veiliglerenlezen.nl
veiliglerenlezen.nl heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3/leerjaar 1. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.